top of page

BTS Kontoret

Vil du booke BTS Kontoret til din organisasjon?

  • 6 t
  • Studenthuset på Campus Kronstad

Tjenestebeskrivelse

Studentorganisasjoner ved HVL Kronstad kan bruke BTS Kontoret til sosiale sammenkomster med avtale gjennom BTS. Kontoret ligger på rom H124 på studenthuset. Kontoret kan bookes alle dager utenom tirsdag og torsdag, mellom kl 17 og kl 23 (Alle må forlate studenthuset før kl 23). Vi ønsker at du kun booker rommet en dag om gangen. Ved å booke er du også pliktig til å følge reglene for bruk av rommet. Disse finner du her: https://docs.google.com/document/d/1VnIkipcbghOkGQFPhfg6xRDnAyfcsBh_ls6XzlKs9cQ/edit?usp=sharing


Kontaktinformasjon

  • Høgskulen på Vestlandet, Inndalsveien, Bergen, Norway

    bts.bergen@hvl.no


bottom of page