top of page

Hovudstyret

Hovedstyret er BTS sitt øverste styringsorgan utenom Generalforsamlingen. Hovedstyret innvilger blant annet økonomisøknader utover ordinært budsjett og forvalter BTS sin formue.

 

Hovedstyret består av én representant fra hver aktivitetsgruppe. Sakspapirene fra Hovedstyrets møter gjøres tilgjengelig for offentligheten her.

Hovudstyret17102023.jpg
bottom of page