top of page
Bergen-Tekniske-skole-det-første-bygget.

Historie

BTS har en rik historie og mye har skjedd siden opprettelsen av studentersamfundet i 1877. Under vil vi ta for oss noen av de begivenhetene som har funnet sted gjennom årenes løp.

1875:

Bergen tekniske skole ble opprettet og startet sin virksomhet dette år. Bygget skolen flyttet inn i er lokalisert over gaten fra Bergen offentlige bibliotek i strømgaten, på adressen Strømgaten 1. På denne tiden var plasseringen av bygningen ansett som utenfor sentrum. De første linjene på skolen var tekniske linjer for elektronikk og maskinteknikk.

Skolebygget i Strømgaten ble oppført fra 1875 til 1877, da bygget ble tatt i bruk. Til oppføringen av bygget ble det tildelt 12 000 spesidaler fra Bergen håndverkerforening som rentefritt lån, 5 000 spd. av søndagsskolens midler, 4 000 spd. av Bergen Sparebank og 3 000 spd. av Det nyttige Selskab. Og Bergens bystyre vedtok å bevilge 33 738 spd. til bygningens oppførelse.

 

1876:

Etter et år på skolen begynner studentene ved den tekniske skolen å søke noe mer en bare studie og begynner med sang på kveldene. De deltar også i 17. mai-prosesjonen.

 

1877:

Etter to år på skolen finner elevene ut at de skal opprette et eget studentsamfund. 21. november 1877 blir derfor studentsamfundet Regulatoren opprettet.

 

1911: 

Bergen Tekniske Skole avvikles etter et bystyrevedtak som videre bygget på et stortingsvedtak. Skolen byttet navn til Bergen Tekniske Mellemskole, men skolens lærere, bygg og utstyr ble videreført til Mellemskolen.

 

1912:

Bergen Teknikersamfund blir opprettet, en videreføring av elevsamfundet Regulatoren fra Bergen Tekniske skole.

 

1936: 

Skolen bytter navn tilbake til Bergen Tekniske Skole.

 

1973:

BTS tar over de gamle lokalene etter den Tyske kommandosentralen på Nordnes. Kommandosentralen ble brukt under andre verdenskrig og deretter forlatt, inntil ambisiøse teknikere fant det for dumt at disse lokalene skulle stå ubrukt. Lokalene blir dermed omgjort til utested og konsertscene(r) og Bergens desidert største serveringssted. Lokalene på Nordnes får navnet Teknikerkroen.

Mange arbeidstimer har gått med for å gjøre dette til et sted verdt å være. Tidligere studenter har til og med skrevet sine avhandlinger i tilknyttning til bunkeren.

2014:

Høyskolen flytter høsten 2014 inn i de nye lokalene på Kronstad. Her blir studentene lovet et bygg med kontorer og barlokaler til disposisjon for studentorganisasjonene. Høyskolen snur og tildeler første etasje til studentorganisasjonene, med lovnad om at H-bygget på sikt skal gjøres om til et fullverdig studenthus. BTS får det største kontoret, utskilt fra det tiltenkte bararealet. Studentdemokratiet får nabokontoret. Det resterende arealet blir fordelt mellom arbeidsutvalg, organisasjonssekretær og bardrift. I tiden på Nygård sto BTS ene og alene står for servering og bardrift ved høyskolens lokaler. På Kronstad forandrer situasjonen seg. Inn i bildet kommer nye studieretninger og et ønske om å holde bardrift og BTS adskilt, ender med at organisasjonen Kronbar oppstår.

Kjernestyremedlem Peter hadde en formening om at organisasjonen trengte en bil til diverse formål. Han gikk følgelig til personlig innkjøp av en hvit Toyota Hiace. Denne ble foliert i nydelig lilla og dekket med BTS sin logo, før han tilbød organisasjonen å kjøpe den. Det ble gjort, og bilen ble deretter døpt Petra som en gest til Peter. Hva hadde vi vel ikke vært uten den? Takk til deg Peter!

Historisk grunnlag er hentet fra nasjonalbiblioteket og studentersamfundets egne utgivelser, referater med mer. Sammenfatningen er et initiativ av Andreas Nilsen Landøy, som var Formand fra 2020 til 2021. En stor takk til tidligere Formand, Leif Eskedal, for sine bidrag!

bottom of page