top of page
Kjernestyret

Kjernestyret står for den daglige driften av BTS. Styret består av Formand, Viceformand, Økonomiansvarlig, Markedsansvarlig, Systemansvarlig og Sekretær. I tillegg har vi en egen grafisk ansvarlig, bilansvarlig og webansvarlig som støttefunksjon til Kjernestyret.

AF7A4604.jpg

Formand

Daglig og øverste leder for BTS og er organisasjonens ansikt utad. Vervet innebærer å være leder for Kjernestyremøter og sitte i Hovedstyret sammen med økonomiansvarlig. Som leder skal man legge til rette for et godt samarbeid i Kjernestyret og påse at oppgaver blir fulgt opp og gjennomført. Som organisasjonens ansikt utad holder man tale under fadderuken, på 17.mai og på Rosettballet.

Viceformand

Kevin Nam Le
viceformand@btshvl.no

Viceformand er stedfortreder for Formand, som vil si at man får full innsikt i organisasjonen. I tillegg er det Viceformand som får følge opp de herlige studentene som er med i BTS. Det er med andre ord et givende og sosialt verv, godt egnet for deg som er tålmodig og glad i mennesker! Sammen med Formand har man gleden av å arrangere den årlige Husfesten, samt å bære vår tradisjonsrike fane i selveste 17. mai-prosesjonen. Noen av arbeidsoppgavene er å følge opp aktivitetsgruppene og inkludere interne.  

Organisasjonssekretær

Som organisasjonssekretær går mye av arbeidet i å skrive innkallinger og referater, så her er det en fordel å være glad i å skrive. Men har også ansvar for å passe på at kontoret vårt på studenthuset blir behandlet godt. Det innebærer å kanskje måtte være litt streng iblant, og be folk om å rydde etter seg. I tillegg har organisasjonssekretær ansvar for noen av de interne arrangementene gjennom året, som internfest og hyttetur.

Økonomiansvarlig

​​Økonomiansvarlig har det overordnede ansvaret for økonomien i BTS. Økonomiansvarlig har også ansvar for å bokføre bilag og avstemme mot nettbanken, rapportering til myndighetene, og bestilling av varer og tjenester. Økonomiansvarlig samarbeider tett med Formand da økonomien i organisasjonen er meget viktig. 

Markedsansvarlig

Som markedsansvarlig har du det overordnede ansvaret for markedsføringen av BTS. Det innebærer blant annet å styre BTS sine hovedkanaler i sosiale medier, herunder dele videre fra undergruppene/avdelingene og opprette arrangementer (per dags dato er det Facebook, Instagram og Snapchat). Markedsansvarlig har også ansvar for å bestille promoteringsmateriale, bestille BTS-gensere for interne og har ansvar for stands på skolen. 

Systemansvarlig

Henrik Uthaug Brügger

systemansvarlig@btshvl.no

Systemansvarlig skal holde orden på de elektroniske systemene til BTS, blant annet filsystemet vårt i Google disk. Her inngår de maskinene som BTS eier og bruker til sin drift. Systemansvarlig har også ansvar for å gi tilganger til BTS sine forskjellige e-postkontoer og gi adgangstilgang til BTS-kontoret til deres respektive vervinnehavere. 

bottom of page