Kjernestyret

Kjernestyret står for den daglige driften av BTS. Styret består av Formand, Viceformand, Økonomiansvarlig, Markedsansvarlig, Systemansvarlig og Sekretær. I tillegg er grafisk ansvarlig, bilansvarlig og webansvarlig under Kjernestyret.

AF7A4604.jpg