top of page
The core board

The core board is responsible for the daily operation of BTS. The board consists of the Chairman, Vice Chairman, Finance Manager, Marketing Manager, System Manager and Secretary. In addition, is graphically responsible, car responsible and web responsible under the Core Board.

AF7A4604.jpg

Formand

Daglig og øverste leder for BTS og er organisasjonens ansikt utad. Vervet innebærer å være leder for Kjernestyremøter og sitte i Hovedstyret sammen med økonomiansvarlig. Som leder skal man legge til rette for et godt samarbeid i Kjernestyret og påse at oppgaver blir fulgt opp og gjennomført. Som organisasjonens ansikt utad holder man tale under fadderuken, på 17.mai og på Rosettballet.

Viceformand

Kevin Nam Le
viceformand@btshvl.no

Viceformand er stedfortreder for Formand, som vil si at man får full innsikt i organisasjonen. I tillegg er det Viceformand som får følge opp de herlige studentene som er med i BTS. Det er med andre ord et givende og sosialt verv, godt egnet for deg som er tålmodig og glad i mennesker! Sammen med Formand har man gleden av å arrangere den årlige Husfesten, samt å bære vår tradisjonsrike fane i selveste 17. mai-prosesjonen. Noen av arbeidsoppgavene er å følge opp aktivitetsgruppene og inkludere interne.  

Organisasjonssekretær

Som organisasjonssekretær går mye av arbeidet i å skrive innkallinger og referater, så her er det en fordel å være glad i å skrive. Men har også ansvar for å passe på at kontoret vårt på studenthuset blir behandlet godt. Det innebærer å kanskje måtte være litt streng iblant, og be folk om å rydde etter seg. I tillegg har organisasjonssekretær ansvar for noen av de interne arrangementene gjennom året, som internfest og hyttetur.

Økonomiansvarlig

​​Økonomiansvarlig har det overordnede ansvaret for økonomien i BTS. Økonomiansvarlig har også ansvar for å bokføre bilag og avstemme mot nettbanken, rapportering til myndighetene, og bestilling av varer og tjenester. Økonomiansvarlig samarbeider tett med Formand da økonomien i organisasjonen er meget viktig. 

Markedsansvarlig

Som markedsansvarlig har du det overordnede ansvaret for markedsføringen av BTS. Det innebærer blant annet å styre BTS sine hovedkanaler i sosiale medier, herunder dele videre fra undergruppene/avdelingene og opprette arrangementer (per dags dato er det Facebook, Instagram og Snapchat). Markedsansvarlig har også ansvar for å bestille promoteringsmateriale, bestille BTS-gensere for interne og har ansvar for stands på skolen. 

Systemansvarlig

Henrik Uthaug Brügger

systemansvarlig@btshvl.no

Systemansvarlig skal holde orden på de elektroniske systemene til BTS, blant annet filsystemet vårt i Google disk. Her inngår de maskinene som BTS eier og bruker til sin drift. Systemansvarlig har også ansvar for å gi tilganger til BTS sine forskjellige e-postkontoer og gi adgangstilgang til BTS-kontoret til deres respektive vervinnehavere. 

bottom of page