top of page

Regulatoren


Prosesjonskomitéen er den eldste komitéen i BTS og utgjør mye av grunnlaget for organisasjonen. BTS, tidligere Regulatoren, ble stiftet av studentene ved Bergens tekniske skole for å delta i prosesjonen på 17. mai. Siden den gang har prosesjonskomitéen vært ansvarlig for teknikernes bidrag til hovedprosesjonen. Prosesjonskomitéens oppgaver er å representere organisasjonen i forbindelse med 17. mai, samt finne verdige kandidater som kan lage innslag til hovedprosesjonen.

 

Leder for prosesjonskomitéen har hatt plass i 17. mai-komiteen i Bergen i mangfoldige år og fungerer som representant for BTS. Arbeidsoppgavene bestemmes av 17. mai-komiteen og kan variere fra år til år. Medlem av prosesjonskomitéen er ansvarlig for flåtebygging og har ansvaret for alle praktiske oppgaver knyttet opp mot å finne interesserte organisasjoner ved høgskolen, samt anskaffe materialer og byggeområde.

bottom of page