top of page

Rebellium


Rebellium er koret i organisasjonen. Dette er et blandetkor der alle sangglade er velkommen. Det stilles ingen krav til de som er med, og gruppen har et godt sosialt samhold i tillegg til øvingene hver uke. Tidligere har Rebellium opptrådt på Rosettballet og på flere forskjellige arrangmenter på høyskolen. Koret har også et godt samarbeid med Teknolikken som er blåesorkesteret til BTS, med felles øvinger og opptredener, samt sosialt. 

Skrik ut via Facebook om du er interessert eller klikk her!

bottom of page