top of page

BTS Events


BTS Events er en aktivitetsgruppe i BTS som arrangerer alt ifra stort til smått. I styret vårt har vi 6 verv, hvor noen velges på høsten og noen velges på våren. Vi har også en arbeidsgruppe som hjelper styret med å gjennomføre arrangementene. Arbeidsgruppe velges etter behov men oftest ved starten av høstsemesteret.

 

BTS Events arrangerer flere små arrangementer gjennom året, som spillkvelder, filmkvelder og temafester. Vi arrangerer også større arrangementer som Rosettballet, som er avgangsballet for studentene ved HVL-Bergen.

 

Events består av et styre bestående av Leder, Nestleder, økonomiassistent, markedsansvarlig og 2x arrangementansvarlig. Events har også en arbeidsgruppe med varierende størrelse som hjelper styret med det som trengs igjennom semesteret.

bottom of page