top of page

BTS Gummibåt


BTS Gummibåt ble stiftet i 2022 som en aktivitetsgruppe under BTS (Bergen Teknikersamfund) på Høgskulen på Vestlandet, Bergen. Denne aktivitetsgruppen ble stiftet fordi det manglet en aktivitetsgruppe som kun satte søkelys på å bli bedre kjent, samt skape en trygg og sosial arena for alle, uansett hvem du er, hva du holder på med eller hva du liker. Vi ønsker å bygge et flott psykososialt miljø som bygger på at alt skal være lavterskel og for alle. Vi arrangerer ulike aktiviteter i løpet av hvert semester som Gummibåtfestivalen, fjellturer, bading, grilling, volleyball, bowling med mer. Medlemmene våre spiller og en viktig rolle da disse ofte får være med å bestemme hvilke aktiviteter vi skal finne på sammen. Slik som resten av BTS blir Gummibåt styrt på frivillighet av studenter ved HVL.


Du finner oss på Instagram

bottom of page