Verv som velges på Valgmøte

Onsdag 23. september er det klart for BTS Valgmøte! Valgmøtet begynner klokken 17.15 og finner sted i K2-bygget på rom M003. Det blir servert mat til alle som deltar og etter møtet åpner Kronbar dørene for etterfest!

Under ser du vervene du kan stille til på Valgmøte. Du kan på forhånd sende inn søknad ved å fylle ut skjemaet nederst på siden eller du kan melde deg på selve møtet.

Ved å trykke på gruppeoverskriften vil du komme inn på gruppen sin side der det vil stå mer informasjon om hver gruppe. 

KONTROLLKOMITEEN (KK)

Kontrollkomiteen består av tre personer. KK er en håndhever av BTS sine vedtekter som er bestemt under Generalforsamlingene og skal se til at organisasjonen følger disse gjennom året. I tillegg skal de ha god kjennskap til de ulike mandatene, forretningsorden og retningslinjene som organisasjonen har vedtatt. Kontrollkomiteen skal ha tilstedeværelse på Generalforsamling, Hovedstyremøter og kan bli kalt inn til forskjellig annet om det skulle være nødvendig.

KJERNESTYRET

Viceformand er stedfortereder for Formand. Viceformand skal i tillegg følge opp de interne i undergruppene. Det kreves at man er en tålmodig og tolerant sjel som kan vise forståelse og omtanke selv under frustrasjon.

Organisasjonssekretær er den som skriver innkallinger og referater i forbindelse med møter i både Hovedstyret og Kjernestyret. Skal det sendes søknader fra organisasjonen, har organisasjonssektretær ansvar for å lese gjennom og videresende disse. Alle som har hatt et verv, vært med i en arbeidsgruppe eller vært lagleder i BTS kan få en attest fra organisasjonssekretær etter forespørsel. Organisasjonssekretær har ansvar for både internfest og hyttetur, samt å holde BTS-kontoret koselig og oversiktlig for de som ønsker å oppholde seg der.

Systemansvarlig har ansvar for å holde de tekniske systemene i orden. Organisering av lagringstjenestene, distrubere mail- og korttilganger, samt å sørge for det tekniske utstyret (TV, PC osv.)  er underlagt systemansvarlig sitt ansvarsområde. Systemansvarlig har tett kontakt med IT-avdelingen på skolen som bistår med råd, veiledning og utstyr om nødvendig.

Markedsansvarlig  styrer BTS sin facebook, instagram og snapchat og har eller generelt ansvar for markedsføringen av organisasjonen.  Det innebærer å kjøpe inn alt fra penner til beachflag og sette opp stands gjennom året og påse at det er nok snacks til de som kommer forbi. Markedsansvarlig får god hjelp av webansvarlig og grafisk ansvarlig i markedsgruppen. Vedkommende skal også samarbeide med markedsansvarlige i de ulike undergruppene.

ORDENSRÅDET

Ordensmester er leder av Ordensrådet. Vedkommende har hovedansvaret for rettferdig gjennomføring av nominasjon- og valgprosessen samt materiale til Ordensrådet. Ordensmester styrer sermonien som avholdes på Rosettballet i april hvert år.

Øvrige roller i Ordensrådet har nokså tilsvarende arbeidsoppgaver og utfører sammen de oppgavene og hjelper vedkommende. 

Herold 

Kansler 

Seremonimester

 

ØKONOMIVERV

Økonomiansvarlige lager og følger opp budsjetter til avdelingene og hjelper til med økonomisk rådgivning. De økonomiansvarlige kan bestille varer og tjenester og bistå ved billettsalg og bokføring av bilag. De økonomiansvarlige sitter i økonomikomiteen som skal ha et overordnet ansvar for økonomistyringen til organisasjonen. Les mer om hva avdelingene gjør ved å klikke på vervoverskriften. 

Økonomiansvarlig Profilering (ekstraordinært)

Økonomiansvarlig Regulatoren 

Økonomiansvarlig Næringsliv

Økonomiansvarlig Arrangement

Økonomiansvarlig Idrett

MUSIKK & UNDERHOLDNING

Lyd- og lysteknisk ansvarlig har ansvar for å drifte utleie og bruk av lyd- og lysutstyret til BTS samt innkjøp av lydteknisk utstyr. Om det er behov for lydtekniker på et av BTS sine arrangementer, skal vedkommende bistå.

Teknolikken

Leder har et overordnet ansvar for blåseorkesteret. Det innebærer å skape et godt samhold i gruppen sammen med Nestleder og for å holde kontroll på alt av utstyr, instrumenter og noter. 

Nestleder bistår Leder med alt som skal gjøres i gruppen og fungerer også som stedfortreder ved fraværelse av Leder. 

NÆRINGSLIVSUTVALGET

BTS Invest

Nestleder er stedfortreder for leder og må derfor ha kjennskap til vedkommendes arbeidsoppgaver. Det innebærer for eksempel å holde møter eller delta på møter i Hovedstyret. Nestleder er referent på møtene og skal legge frem status for portefølje til møtene.

IDRETT

Nestleder Idrett

ARRANGEMENT

Events

Leder BTS Events har hovedansvaret for arrangementene som holdes i regi av undergruppen. Leder skal også støtte og veilede styret i deres arbeid, samt delegere slik at arbeidsmengden holder seg jevn.

X
X
X