Verv som velges på Generalforsamlinge

Under ser du vervene du kan stille til på Generalforsamling. Du kan på forhånd sende inn søknad ved å fylle ut skjemaet nederst på siden eller du kan melde deg på selve møtet.

Ved å trykke på gruppeoverskriften vil du komme inn på gruppen sin side der det vil stå mer informasjon om hver gruppe. 

KONTROLLKOMITEEN (KK)

Kontrollkomiteen består av tre personer. KK er en håndhever av BTS sine vedtekter som er bestemt under Generalforsamlingene og skal se til at organisasjonen følger disse gjennom året. I tillegg skal de ha god kjennskap til de ulike mandatene, forretningsorden og retningslinjene som organisasjonen har vedtatt. Kontrollkomiteen skal ha tilstedeværelse på Generalforsamling, Hovedstyremøter og kan bli kalt inn til forskjellig annet om det skulle være nødvendig.

KJERNESTYRET

Formand

Økonomiansvarlig

Eksternansvarlig

ØKONOMIVERV

Økonomiansvarlige lager og følger opp budsjetter til avdelingene og hjelper til med økonomisk rådgivning. De økonomiansvarlige kan bestille varer og tjenester og bistå ved billettsalg og bokføring av bilag. De økonomiansvarlige sitter i økonomikomiteen som skal ha et overordnet ansvar for økonomistyringen til organisasjonen. Les mer om hva avdelingene gjør ved å klikke på vervoverskriften. 

Økonomiansvarlig Profilering (ekstraordinært)

Økonomiansvarlig Regulatoren 

Økonomiansvarlig Næringsliv

Økonomiansvarlig Arrangement

Økonomiansvarlig Idrett

MUSIKK & UNDERHOLDNING

Leder av Bandkomitéen

Teknolikken

Leder har et overordnet ansvar for blåseorkesteret. Det innebærer å skape et godt samhold i gruppen sammen med Nestleder og for å holde kontroll på alt av utstyr, instrumenter og noter. 

ARRANGEMENT

Events

Nestleder BTS Events har hovedansvaret for arrangementene som holdes i regi av undergruppen.

X
X
X