Prosjektgruppen

Prosjektgruppen ble stiftet høsten 2016 som en undergruppe av BTS sin avdeling for næringsliv. Vår visjon er å tilby studentene ved HVL Bergen prosjekter, kurser og arrangementer gjennom hele studieåret for å være best mulig rustet å møte arbeidslivet etter endt utdanning. Vi ønsker å gi studentene et rikt og bredt tilbud om å møte næringslivet og interesseorganisasjoner i forskjellige sammenhenger, blant annet for å få bedre innsikt i hva de etterspør og ser etter, hvordan arbeidsmarkedet er og for å bygge nettverk.

Vi vil også tilby kurs i samarbeid med SAMMEN for å kunne bidra til å gi deg som student best mulig utbytte av din studietid på HVL. Disse kursene kan for eksempel være jobbsøker-, CV- og Intervjukurs, stressmestrings-, eksamensangsts-, studiemestrings- og presentasjonskurs. I tillegg til dette vil vi også å tilby seminarer i samarbeid med eksterne aktører, for å gi studentene et mest mulig mangfoldig og lærerikt tilbud.

Prosjektgruppen består av en leder og tre medlemmer, som i fellesskap skal bidra til å organisere og sette rammene for de prosjektene, kursene og arrangementene vi tilbyr studentene.

Du finner oss på Facebook og mail: bts.prosjektgruppen@hvl.no

Leder: 

Har ansvar for møter, delegering, og generell ledelse og veiledning av gruppen. Ved arrangering av diverse, er det leder som står ansvarlig for kursholdere etc, og arrangementet i seg selv.

Medlem: 

Skal sammen med leder arrangere diverse opplegg som kan være av interesse for studentene. Målet er delvis faglig bakgrunn i det som arrangeres gjennom prosjekt, for eksempel har det vært forsøkt jobbsøkerkurs med CV-fotografering og eksamensmestring.

Medlem: Tord Meyer-Vikaskag

Skal sammen med leder arrangere diverse opplegg som kan være av interesse for studentene. Målet er delvis faglig bakgrunn i det som arrangeres gjennom prosjekt, for eksempel har det vært forsøkt jobbsøkerkurs med CV-fotografering og eksamensmestring.

Medlem:

Skal sammen med leder arrangere diverse opplegg som kan være av interesse for studentene. Målet er delvis faglig bakgrunn i det som arrangeres gjennom prosjekt, for eksempel har det vært forsøkt jobbsøkerkurs med CV-fotografering og eksamensmestring.

X
X
X