Invest

BTS Invest ble stiftet høsten 2008 som en undergruppe av Bergen Teknikersamfund (BTS), og består av studenter fra Høgskulen på Vestlandet campus Bergen. Vår hovedvirksomhet er å forvalte BTS-fondet, som er en del av BTS’ langsiktige kapitalplasseringer. Det ble opprettet i mars 2015 med 170 000 kroner som startkapital. Målet er å forvalte fondet på fornuftig og fremtidsrettet vis, og investeringsfilosofien bygger derfor på langsiktighet og en diversifisert portefølje med selskaper fra forskjellige sektorer. Det er utarbeidet klare retningslinjer for fondsforvaltningen som sikrer kontinuasjon og et solid fundament for forvaltningsfilosofien fondet er tiltenkt.

Invest tar sikte å øke bevisstheten, kunnskapen og engasjementet rundt aksjer og finansielle instrumenter blant studenter på HVL. Innad i gruppen legges det vekt på å bygge et sterkt fagmiljø for å ha faglige diskusjoner, slik beslutninger om porteføljen fattes med et solid kompetansegrunnlag. For å nå vår visjon om å styrke studentmassens kunnskap om aksjehandel arrangerer vi et større arrangement hver vår. Dette rettes mot alle de store studentinstitusjonene i Bergen og tar sted på campus Kronstad.

BTS Invest består av et styre på fem, og en arbeidsgruppe av varierende størrelse. Sammen jobber vi med å analysere ulike bransjer og selskaper for å følge opp porteføljen og for å finne attraktive nyinvesteringer.

Du finner oss på Facebook og ved å ta kontakt i skjemaet til høyre

Ønsker du å vite mer om Invest? Da kan du benytte kontaktskjemaet her: 

X
X
X