BTS-Bilen

Denne siden er utdatert og ikke lenger i bruk. Gå til siden for BTS Markedsføring for informasjon vedrørende bilen.

BTS Bilen ble lagt ned som undergruppe på den ordinære generalforsamlingen til BTS onsdag 12 februar 2020. De to vervene, Teknisk ansvarlig og Utleie ansvarlig, ble da slått sammen til vervet Bilansvarlig. Videre ble vervet flyttet fra undergruppen BTS-Bilen til undergruppen BTS Markedsføring. BTS-Bilen ble i den samme anledning lagt ned da det ikke lenger var noen verv i undergruppen.

I BTS er vi så heldige at vi disponerer vår egen varebil. Bilen er en Toyota Hiace, bedre kjent som Petra. Mange er redd for at Petra plutselig, en dag skal bryte sammen. Men behandler en Petra fint, gir hun dobbelt tilbake, minst! Bilen kan brukes av interne i BTS som skulle ha behov for en litt større bil for å flytte noe, eller noen. Bilen blir i hovedsak brukt av studenter og vervinnehavere innad i BTS, men linjeforeninger får en liten rabatt dersom de har avtale med oss.

BTS Bil har én ansvarlig; Bilansvarlig. Jobben til bilansvarlig er å organisere hvor bilen er til enhver tid, ta imot bestillinger og være kontaktperson. Av og til kan det oppstå tekniske problemer med bilen, bilen må inn på service, eller gjennomføre en EU-kontroll. Da leveres bilen på verksted, hvor de fikser alt som må fikses.

Du finner oss på Facebook!

Bilansvarlig: Tommy Steindal Tobiassen

X
X
X