Næringslivutvalget

Næringslivsutvalget er portalen mellom studenter og næringsliv. Tidligere har BTS stått for et større ansvar når det gjelder bedriftspresentasjoner, men dette ansvaret har gått mer og mer over til Linjeforeningene. Likevel avholder vi Karrieredagen hvert år der massevis av bedrifter får komme å vise seg fram for studentene på skolen. I avdelingen har vi også Invest som forvalter et fond og driver aksjehandel, samt å tilby årlige kurs.

Undergrupper

Karrieredagen

Invest

X
X
X