Ordensrådet

Ordensrådets mandat befatter seg med utdeling av priser og hedersbemerkninger. Rådet stammer fra langt tilbake i organisasjonens historie og dets ritualer gjenspeiles godt i dette. Ordensrådet er beskytter av «Den gylne Regnestav» som stammer fra tiden da skolen var ren Teknikerskole. Hva de bedriver, er det liten viten om grunnet stor hemmelighet og diskresjon. Dette kommer derimot fram under Rosettballet som er studentenes årlige avslutningsball ved HVL – Bergen. Her blir priser og utmerkelser utdeles til studenter som har lagt ned en ekstraordinær innsats for studentvelferden. Ordensrådet står også fritt til å utvide sitt mandat utover dette.

X
X
X