Kontrollkomiteen

Denne komiteen er en slags håndhever av vedtektene som er bestemt under Generalforsamlingene og skal se til at organisasjonen følger disse gjennom året. I tillegg skal de ha god kjennskap til de forskjellige mandatene, forretningsordenene og retningslinjene som organisasjonen har vedtatt. Kontrollkomiteen består av tre personer. Disse skal ha tilstedeværelse på Generalforsamling, Hovedstyremøter og kan bli kalt inn til forskjellig annet om det skulle være nødvendig.

X
X
X