Kjernestyret

Formand, Viceformand, Organisasjonssekretær, Eksternansvarlig, Markedsansvarlig, Systemansvarlig, Økonomiansvarlig og Økonomiassistent utgjør til sammen Kjernestyret (KS). Disse åtte er ansvarlig for den daglige driften og ledelsen i BTS. KS jobber kontinuerlig med både interne og eksterne avtaler deriblant med Pizzabakeren, diverse utelivsaktører, frisørsalonger og flere, som gagner alle studentene ved HVL nærregion Bergen. KS er også bindeleddet mellom BTS, administrasjonen ved HVL, linjeforeninger, studentrådene og andre aktører på høyskolen. Alle i kjernestyret blir valgt av generalforsamlingen til BTS som er den øverste myndigheten i organisasjonen.

Kjernestyret står for alle interne arrangement for vervinnehavere, blant annet hytteturer, internfester og innføringskurs. I tillegg er de ansvarlige for å avholde husfesten. Kjernestyret er ansvarlige for forvaltningen av midlene til BTS og oppfølging av ansvarlig økonomisk styring generelt i organisasjonen. Dersom et verv står tomt etter generalforsamling, valgmøte eller intervjurunder er det kjernestyret som utfører de tilhørende oppgavene frem til vervet har blitt fylt.

Når møtene ikke kan gjennomføres vanlig blir de gjennomført slik: 

Formand: Ivan Tokheim

Epost: formand.bts@hvl.no

Organisasjonen sitt ansikt utad. Personen skal være en trygg person for både interne og eksterne å ta kontakt med. Formand er organisasjonens daglige leder og åpner Generalforsamling og Valgmøte. Som Formand har man tilgang det som kreves for å drive den daglige driften. Dette innbefatter lagringstjenestene, mailkontoer og økonomi. Som Formand holder man også en del taler på diverse arrangmenter i regi av HVL og andre. 

Viceformand: Sunniva Bakke

Epost: formand.bts@hvl.no

Viceformand er stedfortreder for Formand, som vil si at man får full innsikt i organisasjon. I tillegg er det Viceformand som får følge opp de herlige studentene som er med i BTS. Det er med andre ord et givende og sosialt verv, godt egnet for deg som er tålmodig og glad i mennesker! Sammen med Formand har man gleden av å arrangere den årlige Husfesten, samt å bære vår tradisjonsrike fane i selveste 17. mai-prosesjonen.

Avtroppende Økonomiansvarlig: Bjørn Olav Østeby

Epost: bts.bergen@hvl.no

Har hovedansvaret for økonomien. Her har man full tilgang til alt av nettbank, regnskapstjenester, Vipps, Ticketco etc. Det betyr å føre bilag og regnskap i tillegg til å holde generell kontroll på organisasjonens egenkapital. I tillegg leder man en økonomikomité bestående av økonomiansvarlige og økonomiassistenter i avdelinger/undergrupper.

Organisasjonssektretær: Amalie Helstrup Torkildsen

Epost: bts.bergen@hvl.no

Er den som skriver innkallinger og referater i forbindelse med møter, både med hovedstyret og kjernestyret. Skal det sendes søknader fra organisasjonen, har organisasjonssekretær ansvar for å lese gjennom og videresende disse. Alle som har hatt verv, arbeidsgruppe eller lagleder-erfaring i BTS kan få attest fra organisasjonssekretær etter forespørsel. Vedkommende har ansvar for både internfest og hyttetur, samt å holde kontoret koselig og oversiktlig for de som ønsker å oppholde seg der.

Markedsansvarlig: Ingrid Solberg

Epost: bts.bergen@hvl.no

Har ansvar for å markedsføre samfundet. Det innebærer å kjøpe inn alt fra penner til beachflag og et ansvar for å holde sosiale medier oppdatert til enhver tid. Markedsansvarlig får god hjelp fra webansvarlig og grafisk i markedsgruppen. I tillegg har markedsansvarlig ansvar for standene som foregår gjennom året og påser at det er nok snacks til de som kommer forbi.  

Systemansvarlig: Sebastian Wilhelmsen

Epost: bts.bergen@hvl.no

Har ansvar for å holde de tekniske systemene i orden. Det vil si å organisering av lagringstjenestene, distribuere mailtilganger og korttilganger, samt å sørge for det tekniske utstyret (TVer, PCer etc.). Systemansvarlig har tett kontakt med IT-avdelingen på skolen som bistår med råd, veiledning og utstyr om nødvendig. 

X
X
X