Hovedstyret

Etter Generalforsamlingen er Hovedstyret det øverste organet til organisasjonen. Hovedstyret skal sikre at BTS mellom generalforsamlingene drives på en fornuftig måte med tanke på økonomi og ellers.

Hovedstyret består av én representant fra hver avdeling, i tillegg til Formand, økonomiansvarlig og økonomiassistent. Hver avdeling velger en representant som sitter for en periode på ett semester. Representantene avholder jevnlige møter med sin avdeling for å få innspill og for å løfte saker i Hovedstyret. Dette gjør at man får synspunkt fra hele organisasjonen og alle har mulighet til å bli hørt.

X
X
X