Generalforsamling

Hvert år på vinteren gjennomfører studentersamfundet en Generalforsamling, eller GF som det populært forkortes. Generalforsamling er organisasjonens øverste organ og har myndighet til å endre vedtektene som er organisasjonens retningslinjer. I tillegg skal Generalforsamlingen ha kontroll på økonomien, og vedtar budsjetter for undergruppene som de skal følge gjennom året.

Generalforsamlingen består av medlemmer av BTS, som vil si alle studenter ved HVL – Bergen. Alle studenter har også mulig å stille til valgene som foregår på Generalforsamlingen.

Valgmøte

Valgmøte arrangeres hvert år på høsten og foregår mye på samme måte som Generalforsamling. Eneste forskjellen er at Valgmøtet ikke har mulighet til å ta opp vedtektsaker eller bestemme over økonomien til organisasjonen.

X
X
X