Administrasjon

Organisasjonen består av flere ledd med forskjellig ansvarsområde og rettigheter. Strukturen er involverende og sikrer at interessene til hele organisasjonen blir ivaretatt. Under kan du lese om de forskjellige instansene og hva de gjør og betyr for organisasjonen.

Generalforsamling

Hovedstyret

Kjernestyret

Ordensrådet

Kontrollkomiteen

X
X
X