Styringsdokumenter

Vedtekter:

Vedtektene for Bergen Teknikersamfund er organisasjonens styringsdokumenter. Disse kan kun endres ved generalforsamlingen hver Februar med mindre det blir tatt opp saker som gjør at man må ha en ekstraordinær generalforsamling. Vedtektene bestemmer hvordan forskjellige saker i organisasjonen behandles og hvordan organisasjonen fungerer generelt. Det kan av og til oppstå uenighet om betydning av vedtekter og da har organisasjonen kontrollkomiteen som skal ha orden. Kontrollkomiteen står for arbeidet med å tyde og veilede resten av organisasjonen i styringsdokumentene, og spesielt vedtektene.

Økonomireglement:

Økonomireglementet er styringsdokumentet i organisasjonen som skal gå litt dypere enn hva vedtektene gjør i økonomien. Dette dokumentet er et hjelpemiddel som ikke må behandles på generalforsamling, men kan endres av Hovedstyret i etterkant av den. Det er Økonomiansvarlig i samarbeid med Kontrollkomiteen som har ansvar for å veilede og for å hjelpe andre i organisasjonen med hvordan økonomien fungerer ut ifra reglementet. 

Forretningsorden for generalforsamling:

Forretningsorden for Generalforsamling er et hjelpemiddel for deltakere som sier noe om hvordan Generalforsamlingene skal gjennomføres. Dette går på rettigheter for stemmeberettige og ikke stemmeberettige, hvilke roller som skal tildeles og hvordan saksgang, presentasjon og videre skal gjøres. Forretningsordenen kan endres i forbindelse med Generalforsamlingen. 

X
X
X