Smittevern og arrangementer

Det har i det siste florert rykter som stiller studentsamfundene her på skolen i dårlig lys. Det er meget beklagelig og ikke noe vi ønsker at skal være inntrykket av våre organisasjoner. Dette er en vanskelig tid for veldig mange og vi tror på at gjennomføringen av arrangementer vil gjøre studenttilværelsen til studenter ved campus Kronstad bedre.

Ingen er tjent med å bli smittet av Covid-19 og vi ønsker at så få som mulig skal måtte gå gjennom et sykdomsforløp. I tett samarbeid med HVL risikovurderes alle arrangementer vi gjennomfører. Dette gjelder også for Kronbar. Smittevernreglene og restriksjonene som fastsettes av Bergen Kommune og FHI ligger til grunn for risikovurdering av hvert arrangement, og hvert av de større arrangementene blir vurdert individuelt. Vi ønsker å ivareta smittevern i tillegg til psykisk helse hos studenter ved vår campus, og kommer til å gjennomføre våre arrangementer så lenge HVL, lokale og nasjonale retningslinjer tillater det.

Føler du at smittevern ikke overholdes på arrangementer i regi av BTS og/eller Kronbar er det veldig verdifult for oss med din tilbakemelding. E-post kan sendes til: bts.bergen@hvl.no eller kronbar.bergen@hvl.no

Hilsen Kjernestyret ved Formand Andreas Landøy og
Kronbar ved Leder Sondre Dragset

X
X
X